پارسه- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۱ | 
جستجو در پایان نامه/رساله های دانشگاه تربیت مدرس :
  • آدرس مرکز: دانشگاه تربیت مدرس، کتابخانه مرکزی، طبقه همکف، گروه اطلاع رسانی
  • تلفن تماس: 82883794-82883208-82883253
  • Email: info@modares.ac.ir
 
پشتیبانی
  • آدرس مرکز: دانشگاه تربیت مدرس، کتابخانه مرکزی، طبقه اول دفتر، دفتر مدیریت
  • Email: headlib@modares.ac.ir
  • دورنگار: 021-88220120
 
نشانی مطلب در وبگاه پارسه:
http://parseh.modares.ac.ir/find.php?item=1.15.12.fa
برگشت به اصل مطلب