پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
10001187
عنوان فارسی
ادغام تصاویر پانکروماتیک و چند طیفی مبتنی برضرایب تزریق
عنوان انگلیسی
panchormatic and multispectral image fusion based on injection coefficients
عنوان به زبان دیگر
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
دانشکده
مهندسی برق و کامپیوتر
دپارتمان یا گروه
مخابرات
رشته تحصیلی
مهندسی برق، مخابرات - مخابرات سیستم
تاریخ دفاع
1398/6
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
تعداد صفحات
96
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 62 بار