بارکد
شماره پایان نامه
142
عنوان فارسی
(مفقودی) بررسی عوامل دفاعی مرز شمال شرقی کشور
عنوان انگلیسی
عنوان به زبان دیگر
استاد راهنما
عزتی، عزت اله
استاد مشاور
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
دانشکده
علوم انسانی
دپارتمان یا گروه
نا مشخص
رشته تحصیلی
جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
تاریخ دفاع
۱۳۶۷/۱
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
مشخصات ظاهری
تعداد صفحات
250
واژه‌های کلیدی به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 47 بار