بارکد
شماره پایان نامه
5734
عنوان فارسی
تحلیل ویژگی های ژئومورفولوژیکی موثر در پایداری بستر شهر جوانرود
عنوان انگلیسی
Geomorphological analysis for Javanroud City sustainability study
عنوان به زبان دیگر
استاد راهنما
شریفی کیا، محمد Sharifi Kia, Mohammad
استاد مشاور
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
دانشکده
علوم انسانی
دپارتمان یا گروه
نا مشخص
رشته تحصیلی
جغرافیای طبیعی
تاریخ دفاع
۱۳۹۱/۴
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای نمودار
دارای تصوير
دارای جدول
تعداد صفحات
107
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 15 بار