بارکد
شماره پایان نامه
2838
عنوان فارسی
روابط توسعه انسانی و توسعه سیاسی
عنوان انگلیسی
عنوان به زبان دیگر
استاد راهنما
قادری، حاتم
استاد مشاور
مقطع تحصیلی
دکترای تخصصی
دانشکده
علوم انسانی
دپارتمان یا گروه
نا مشخص
رشته تحصیلی
علوم سیاسی
تاریخ دفاع
۱۳۸۱/۱
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
تعداد صفحات
289
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 11 بار