پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
2381
عنوان فارسی
ارزیابـی اختلالات اسکلتی عضلانی در اندام فوقانی با استفاده از روش RULA و شاخص استرین در یک شرکت الکترونیکی و مقایسه بین این دو روش
عنوان انگلیسی
Assessment of musculoskeletal disorders in upper extremity by RULA method & Strain Index method and comparisom between these two methods
عنوان به زبان دیگر
استاد راهنما
مرتضوی، محمدباقر Mortazavi, Mohammad bagher
استاد مشاور
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
دانشکده
علوم پزشکی
دپارتمان یا گروه
رشته تحصیلی
بهداشت حرفه‌ای
تاریخ دفاع
1386/1
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای نمودار
دارای تصوير
دارای جدول
تعداد صفحات
151
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 204 بار