پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
3952
عنوان فارسی
بررسی مقایسه ای و مطالعه تطبیقی استانداردهای بین المللی و قوانین وآئین نامه های موجود در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی آتش نشانان شاغل در صنعت نفت بر مبنای شاخص های سلامتی و تجزیه و تحلیل حوادث اتفاق افتاده در 10 سال گذشته و ارائه راهکارهای لازم (مطالعه موردی در صنعت نفت 2015- 2005)
عنوان انگلیسی
Compartive Study Of International Standard,Current Rures and Regulations in Fire Fighters Safety and Professional Health in Oil Industry and Proposing Appropriate Regulations Based on Current Situation
عنوان به زبان دیگر
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
دانشکده
علوم پزشکی
دپارتمان یا گروه
بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی
مهندسی بهداشت حرفه ای
تاریخ دفاع
1394/8
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای جدول
دارای نمودار
تعداد صفحات
138
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 142 بار