پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
4104
عنوان فارسی
ارزیابی ریسک فعالیت های هیدرولیک و پنوماتیک یک فرآیند مونتاژی با روش PHAو کمی سازی ماتریس ریسک آن با استفاده از AHP فازی
عنوان انگلیسی
Risk assessment of hydraulic and pneumatic activities by using PHA method in the montage process and quantification of its risk matrix by Using the Fuzzy AHP
عنوان به زبان دیگر
استاد راهنما
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
دانشکده
علوم پزشکی
دپارتمان یا گروه
بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی
مهندسی بهداشت حرفه ای
تاریخ دفاع
1396/3
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای جدول
دارای نمودار
تعداد صفحات
105
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 269 بار