پیام خود را بنویسید

پرسش‌های متداول


:: پرسش عمومی
# پیگیری کار ارسال پایان نامه از چه قسمتی انجام می شود؟
از قسمت رهگیری پایان نامه در فیلد پیوند های کاربری باید کار را پیگیری کرد .
1398/8/25 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید