پرسش‌های متداول


:: پرسش عمومی
# نام کاربری و رمز عبور را چگونه به دست بیاوریم؟
کاربران دانشگاه تربیت مدرس با نام کاربری و رمز ایمیل مدرس خود می توانند وارد سامانه پارسه شوند.
1398/8/25 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید