پیام خود را بنویسید

پرسش‌های متداول


:: پرسش عمومی
# دانشجوی سایر دانشگاه‌ها هستم چگونه می‌توانم از پایان نامه آن دانشگاه استفاده نمایم؟
کاربران سایر دانشگاه‌ها (دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اعضای هیأت علمی و محققین) می‌توانند پس از ثبت نام در سامانه پارسه و تائید عضویت آنان توسط کارشناس، برای مشاهده پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها اقدام نمایند. 
1398/8/25 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید