پیام خود را بنویسید

پرسش‌های متداول


:: ارسال پایان نامه
# روند ثبت نهایی پایان نامه در سامانه پارسه چگونه است ؟
پیغام " درحال بررسی توسط کارشناس " مبنی بر این است که روند ثبت نهایی پایان نامه توسط دانشجو به درستی انجام شده است و دانشجو بعد از دو روز کاری به قسمت رهگیری پایان نامه مراجعه نماید.
1398/8/25 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید