پیام خود را بنویسید

پرسش‌های متداول


:: ارسال پایان نامه
# فایل ورد دانشجویانی که با نرم افزار خاصی همچون lat پایان نامه خود را نوشته اند )متن اصلی فاقد فایل ورد می باشد ) چگونه است ؟
فایل ورد باید شامل صفحه عنوان فارسی، چکیده فارسی با کلیدواژه ها، صفحه عنوان انگلیسی و چکیده انگلیسی با کلیدواژها  باشد.
1398/8/25 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید