پارسه- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/21 | 
جستجو در پایان نامه/رساله های دانشگاه تربیت مدرس :
  • آدرس مرکز: دانشگاه تربیت مدرس، کتابخانه مرکزی، طبقه همکف، گروه اطلاع رسانی
  • تلفن تماس: ۸۲۸۸۳۷۹۴-۸۲۸۸۳۲۰۸-۸۲۸۸۳۲۵۳
  • Email: infomodares.ac.ir
 
ارسال پایان نامه/رساله (مخصوص دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس)
  • آدرس مرکز: دانشگاه تربیت مدرس، کتابخانه مرکزی، طبقه همکف، گروه اطلاع رسانی
  • تلفن تماس: ۸۲۸۸۴۰۵۶-۸۲۸۸۴۰۵۵
  • Email: techlibmodares.ac.ir
 
پشتیبانی
  • آدرس مرکز: دانشگاه تربیت مدرس، کتابخانه مرکزی، طبقه اول دفتر، دفتر مدیریت
  • Email: headlibmodares.ac.ir 
  • تلفن تماس : ۸۲۸۸۳۲۲۲
  • دورنگار: ۰۲۱-۸۸۲۲۰۱۲۰
 
نشانی مطلب در وبگاه پارسه:
http://parseh.modares.ac.ir/find.php?item=1.15.12.fa
برگشت به اصل مطلب