پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
10000059
پدیدآور
عنوان فارسی
پاسخ نهال های بلوط برودار،دارمازو و وی ول به عوامل بیماری ذغالی تحت تنش کم آبی
عنوان انگلیسی
Response of Quercus brantii, Q. infectoria and Q. libani Seedlings against Charcoal Disease Agents under Water Deficit Stress
عنوان به زبان دیگر
استاد مشاور
مدرس ثانوی، سیدعلی محمد -- رهایی جهرمی، مهدی Modarres-Sanavy, Seyed Ali Mohammad
مقطع تحصیلی
دکترای تخصصی
دانشکده
منابع طبیعی و علوم دریایی
دپارتمان یا گروه
جنگلداری
رشته تحصیلی
جنگلداری
تاریخ دفاع
1396/10
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
فارسی
فارسی
مشخصات ظاهری
تعداد صفحات
191
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 91 بار