پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
142
عنوان فارسی
(مفقودی) بررسی عوامل دفاعی مرز شمال شرقی کشور
عنوان انگلیسی
عنوان به زبان دیگر
استاد راهنما
عزتی، عزت اله Ezati, Ezatollah
استاد مشاور
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
دانشکده
علوم انسانی
دپارتمان یا گروه
رشته تحصیلی
جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
تاریخ دفاع
1367/1
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
مشخصات ظاهری
تعداد صفحات
250
واژه‌های کلیدی به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 495 بار