پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
1842
عنوان فارسی
اثر تنش آب و کمبود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی و شاخص های فیزیولوژیک دو رقم کلزا (Brassica napus L) در منطقه خرم آباد
عنوان انگلیسی
Effect of Water Stress and Nitrogen Deficiency on Quantity and Quality Characters and Physiologic Indices of Two Rapeseed Cultivars (Brassica napus L.) in Khorramabad Region.
عنوان به زبان دیگر
استاد راهنما
طهماسبی سروستانی، زین العابدین Tahmasebi Sarvestani, Zeinolabedin
استاد مشاور
مدرس ثانوی، علی محمد -- شیرانی راد، امیرحسین Modarres Sanavi, Ali Mohammad -- -- Shirani Rad, Amir Hossien
مقطع تحصیلی
دکترای تخصصی
دانشکده
کشاورزی
دپارتمان یا گروه
رشته تحصیلی
زراعت
تاریخ دفاع
1387/4
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای نمودار
دارای تصوير
دارای جدول
تعداد صفحات
214
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 62 بار