پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
1891
عنوان فارسی
اثر کودهای زیستی (ازتوباکتر و آزوسپیریلوم) و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر خصوصیات کمی و کیفی آفتابگردان در شرایط تنش کم آبی
عنوان انگلیسی
Effects of Biofertilizer (Azotobacter &Azospirillum) and Different Levels of Nitrogen on Quantitative and Qualitative Characteristics of Sunflower in Water Deficit Stress Condition
عنوان به زبان دیگر
استاد مشاور
اصغرزاده، احمد -- فرشادفر، محسن Asgharzadeh, Ahmad -- -- Farshadfar, Mohsen
مقطع تحصیلی
دکترای تخصصی
دانشکده
کشاورزی
دپارتمان یا گروه
رشته تحصیلی
زراعت
تاریخ دفاع
1387/11
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای نمودار
دارای جدول
تعداد صفحات
135
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 91 بار