پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
2017
عنوان فارسی
تأثیر سیستم های مختلف تغذیه ای (آلی، شیمیایی، تلفیقی) و باکتری های افزاینده رشد برصفات کمی و کیفی آفتابگردان
عنوان انگلیسی
Effects of Different Nutrition Systems (Organic, Chemical, Integrated) and Plant Growth Promoting Rhizobacteria on the Quantitive and Qualitative Traits of Sunflower (Helianthus annuus L.)
عنوان به زبان دیگر
استاد راهنما
قلاوند، امیر Ghalavand, Amir
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
دانشکده
کشاورزی
دپارتمان یا گروه
رشته تحصیلی
زراعت
تاریخ دفاع
1387/12
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای نمودار
دارای جدول
تعداد صفحات
127
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 60 بار