پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
2189
عنوان فارسی
ارزیابی مدیریت تغذیه تلفیقی بر صفات کمی و کیفی برخی ارقام کلزای (.Brassica napus L) سازگار به مناطق سردسیر در اراک
عنوان انگلیسی
Assessment of Integrated Crop Nutrition Management Effects on Quantitative and Qualitative Characteristics of Some Rapeseed (Brassica napus L.) Cultivars Adapted to Cold Regions in Arak
عنوان به زبان دیگر
استاد راهنما
طهماسبی سروستانی، زین العابدین Tahmasebi Sarvestani, Zeinolabedin
استاد مشاور
مدرس ثانوی، علی محمد -- قلاوند، امیر Modares Sanavy, Ali Mohammad -- -- Galavand, Amir
مقطع تحصیلی
دکترای تخصصی
دانشکده
کشاورزی
دپارتمان یا گروه
رشته تحصیلی
زراعت
تاریخ دفاع
1389/12
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای نمودار
دارای تصوير
دارای جدول
تعداد صفحات
165
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 60 بار