پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
2261
عنوان فارسی
تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر خصوصیات فیزیولوژیک و روابط منبع و مخزن در برنج تحت تنش شوری
عنوان انگلیسی
The Effects of Plant Growth Regulators on Physiological Traits and Source-Sink relations in Rice under Salt Stress
عنوان به زبان دیگر
استاد راهنما
سروش زاده، علی -- مرادی، فواد Sorooshzadeh, Ali -- -- Moradi, Foad
استاد مشاور
مدرس ثانوی، علی محمد -- اله دادی، ایرج Modarres Sanavy, Ali Mohammad -- -- Allahdadi, Iraj
مقطع تحصیلی
دکترای تخصصی
دانشکده
کشاورزی
دپارتمان یا گروه
رشته تحصیلی
زراعت
تاریخ دفاع
1390/4
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای نمودار
دارای تصوير
دارای جدول
تعداد صفحات
161
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 137 بار