پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
2375
عنوان فارسی
ارزیابی برهمکنش کیتوزان و زئولیت بر فنولوژی، رشد و عملکرد گلرنگ تحت تنش کم آبی
عنوان انگلیسی
Evaluation of Chitosan and Zeolite Interaction on Phenology, Growth and Yield of Safflower under Water Deficit Stress
عنوان به زبان دیگر
استاد مشاور
شریفی، مظفر -- آقاعلیخانی، مجید Sharifi, Mozafar -- -- Aghaalikhani, Majid --
مقطع تحصیلی
دکترای تخصصی
دانشکده
کشاورزی
دپارتمان یا گروه
رشته تحصیلی
زراعت
تاریخ دفاع
1390/12
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای نمودار
دارای جدول
تعداد صفحات
177
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 82 بار