پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
2479
عنوان فارسی
ارزیابی و شبیه سازی توان رقابتی دو ژنوتیپ لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در پاسخ به مقادیر مختلف نیتروژن و فشار رقابتی تاج خروس
عنوان انگلیسی
The study and simulation of competitiveness of two dry bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes in response to N rates and competition pressure of redroot pigweed
عنوان به زبان دیگر
استاد راهنما
مدرس ثانوی، سیدعلی محمد -- بنایان، محمد Modarres-Sanavy, Seyed Ali Mohammad -- -- Bannaeian, Mohammad
استاد مشاور
رحیمیان مشهدی، حمید -- باغستانی، محمدعلی Rahimian Mashhadi, Hamid -- -- Baghestani, Mohammad Ali
مقطع تحصیلی
دکترای تخصصی
دانشکده
کشاورزی
دپارتمان یا گروه
رشته تحصیلی
زراعت
تاریخ دفاع
1391/6
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای نمودار
دارای تصوير
دارای جدول
تعداد صفحات
224
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 80 بار