پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
2530
عنوان فارسی
گره زایی و تثبیت نیتروژن ریشه های ترانسفرم شده سویا به وسیله اگروباکتریوم رایزوژنز تحت تأثیر جنستئین و تنش شوری
عنوان انگلیسی
Nodulation and Nitrogen Fixation of Transformed Soybean Hairy Roots by Agrobacterium rhizogenes Affected by Genistein and Salt Stress
عنوان به زبان دیگر
استاد مشاور
مقطع تحصیلی
دکترای تخصصی
دانشکده
کشاورزی
دپارتمان یا گروه
رشته تحصیلی
زراعت
تاریخ دفاع
1391/10
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای نمودار
دارای تصوير
دارای جدول
تعداد صفحات
146
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 86 بار