پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
2613
عنوان فارسی
تأثیر غلظت و روش کاربرد مواد تنظیم کننده ی رشد بر القای مقاومت به تنش سرما در گیاهچه های سویا (.Glycine max L)
عنوان انگلیسی
Effect of Different Application Methods and Concentrations of Plant Growth Regulators on Enhancing Cold Stress Tolerance in Young Soybean Plants (Glycine max L.)
عنوان به زبان دیگر
استاد مشاور
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
دانشکده
کشاورزی
دپارتمان یا گروه
رشته تحصیلی
زراعت
تاریخ دفاع
1390/12
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای نمودار
دارای تصوير
دارای جدول
تعداد صفحات
138
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 73 بار