پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
2652
عنوان فارسی
ارزیابی توانایی تثبیت نیتروژن دو ژنوتیپ لوبیا قرمز در پاسخ به مقادیر مختلف نیتروژن و رقابت علف هرز
عنوان انگلیسی
Evaluation of N2 Fixation Ability of Two Redbean Genotypes in Response to Different Amounts of Nitrogen and Weed Competition
عنوان به زبان دیگر
استاد مشاور
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
دانشکده
کشاورزی
دپارتمان یا گروه
رشته تحصیلی
زراعت
تاریخ دفاع
1391/6
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای نمودار
دارای تصوير
دارای جدول
تعداد صفحات
84
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 78 بار