پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
2706
عنوان فارسی
جنبه های اکوفیزیولوژیک رقابت ذرت (.Zea mays L) با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L) در شرایط پرنهاده و کم نهاده
عنوان انگلیسی
Ecophysiological aspects of corn (Zea mays L.) and redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) competition under high and low input conditions
عنوان به زبان دیگر
استاد مشاور
مدرس ثانوی، علی محمد -- میر لطیفی، مجید Modarres Sanavy, Ali Mohammad -- -- Mirlati, Majid
مقطع تحصیلی
دکترای تخصصی
دانشکده
کشاورزی
دپارتمان یا گروه
رشته تحصیلی
زراعت
تاریخ دفاع
1392/7
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای نمودار
دارای جدول
تعداد صفحات
196
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 87 بار