پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
2933
عنوان فارسی
اثر اسید هیومیک و ورمی کمپوست بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius) در منطقه کرمان
عنوان انگلیسی
Effect of Humic Acid and Vermicompost on Seed Yield, Yield Components, Quantitative and Qualitative Characteristics of Safflower (Carthamus tinctorius) in Kerman, Iran
عنوان به زبان دیگر
استاد راهنما
قلاوند، امیر Ghalavand, Amir
استاد مشاور
مدرس ثانوی، علی محمد -- نقوی، هرمزد Modarres Sanavy, Ali Mohammad -- -- Naghavi, Hormazd
مقطع تحصیلی
دکترای تخصصی
دانشکده
کشاورزی
دپارتمان یا گروه
رشته تحصیلی
زراعت
تاریخ دفاع
1393/10
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای نمودار
دارای تصوير
دارای جدول
تعداد صفحات
220
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 81 بار