پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
2975
عنوان فارسی
بررسی اثر تلقیح مضاعف قارچ های آرباسکولار (AM) و باکتری های حل کننده فسفات (PSB) در شرایط آبیاری تکمیلی و دو تناوب پس از آیش و پس ازکود سبز بر ویژگی های کمی و کیفی رشد و عملکرد عدس و نخود دیم در استان خراسان شمالی
عنوان انگلیسی
Evaluation of Dual Fertilization of Arbascular Mycorhiza Fungi (AMF) and Phosphate Solubilizing Bacteria (PSB) in Supplemental Irrigation Condition and Two Rotation (after fallow and after green manure) on quality and yield of lentil (Lens culinaris Medik.) and Chickpea (Cicer arietinum L.) in north khorasan
عنوان به زبان دیگر
استاد راهنما
قلاوند، امیر Ghalavand, Amir
استاد مشاور
مدرس ثانوی، علی محمد -- عامری، علی اکبر Modares Sanavi, Ali Mohanmad -- -- Ameri, Ali Akbar
مقطع تحصیلی
دکترای تخصصی
دانشکده
کشاورزی
دپارتمان یا گروه
رشته تحصیلی
زراعت
تاریخ دفاع
1393/3
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای نمودار
دارای تصوير
دارای جدول
تعداد صفحات
242
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 56 بار