پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
3078
عنوان فارسی
اثر محلول پاشی عناصر آهن و منگنز بر عملکرد کمی و کیفی ماش سبز (رقم پرتو) تحت تنش کم آبی
عنوان انگلیسی
Effect of Foliar Application of Iron and Manganese on Qqualitative and Quantitative Yield of Mungbean (Var. Parto) under Water Deficit Stress
عنوان به زبان دیگر
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
دانشکده
کشاورزی
دپارتمان یا گروه
رشته تحصیلی
زراعت
تاریخ دفاع
1394/6
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای نمودار
دارای جدول
تعداد صفحات
157
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 143 بار