پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
3207
عنوان فارسی
بررسی واکنش کمی و کیفی بذر ارقام سویا با منشأ تولید، سطوح بنیه و تاریخ کشتهای متفاوت نسبت به تنش خشکی
عنوان انگلیسی
Evaluation of quantitative and qualitative performance of soybean cultivars with different seed source, seed vigor and planting dates to drought stress
عنوان به زبان دیگر
استاد راهنما
طهماسبی سروستانی، زین العابدین Tahmasebi Sarvestani, Zeinolabedin
مقطع تحصیلی
دکترای تخصصی
دانشکده
کشاورزی
دپارتمان یا گروه
رشته تحصیلی
زراعت
تاریخ دفاع
1394/12
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای نمودار
دارای جدول
تعداد صفحات
254
واژه‌های کلیدی به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 60 بار