پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
3442
عنوان فارسی
بررسی تلفیق مقادیر مختلف کود آلی، اوره و زئولیت بر کاهش اثرات تنش کم آبی در آفتابگردان
عنوان انگلیسی
Assesment of Different Amounts of Manure, Urea and Zeolite Integrated on reduction of water deficit stress in Sunflower (Helianthus annuus L.)
عنوان به زبان دیگر
استاد راهنما
قلاوند، امیر Ghalavand, Amir
استاد مشاور
مدرس ثانوی، علی محمد -- مختصی بیدگلی، علی Modarres-Sanavy, Ali Mohammad -- -- Mokhtassi-Bidgoli, Ali
مقطع تحصیلی
دکترای تخصصی
دانشکده
کشاورزی
دپارتمان یا گروه
زراعت
رشته تحصیلی
زراعت
تاریخ دفاع
1396/7
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای جدول
دارای نمودار
تعداد صفحات
185
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 65 بار