پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
3467
عنوان فارسی
بررسی تحمل ارقام و ژنوتیپ های سیب زمینی به تنش کم آبی
عنوان انگلیسی
The study of potato genotype tolerance under water deficit
عنوان به زبان دیگر
استاد راهنما
مدرس ثانوی، سیدعلی محمد -- موسی پور گرجی، احمد Modarres-Sanavy, Seyed Ali Mohammad -- -- Mousapour Gorji, Ahmad
استاد مشاور
زند، اسکندر Zand, Eskandar
مقطع تحصیلی
دکترای تخصصی
دانشکده
کشاورزی
دپارتمان یا گروه
رشته تحصیلی
زراعت، فیزیولوژی گیاهان زراعی
تاریخ دفاع
1396/6
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای جدول
دارای نمودار
تعداد صفحات
179
واژه‌های کلیدی به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 75 بار