پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
3553
عنوان فارسی
اثر نانوذرات دیاکسیدسیلیسیوم و کیتوزان بر برخی ویژگیهای زراعی گندم (Triticum aestivum L.) و جو (Hordeum vulgare L.) تحت شرایط تنش خشکی
عنوان انگلیسی
The effect of nano silicon dioxide and chitosan nanoparticles on some agronomic characteristics of wheat (Triticum aestivum L.) and barley (Hordeum vulgare L.) under late season drought stress
عنوان به زبان دیگر
استاد راهنما
طهماسبی سروستانی، زین العابدین -- کسائی، محمدزمان Tahmasebi Sarvestani, Zeinolabedin -- -- Kassaee, Mohammad Zaman --
مقطع تحصیلی
دکترای تخصصی
دانشکده
کشاورزی
دپارتمان یا گروه
زراعت
رشته تحصیلی
زراعت
تاریخ دفاع
1397/2
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای جدول
دارای نمودار
تعداد صفحات
260
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 110 بار