پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
3638
عنوان فارسی
تأثیر قارچ میکوریزایی و باکتری در برهمکنش با نیتروژن و فسفر تحت تنش کم آبی انتهای فصل بر خصوصیات فیزیولوژیک، بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد گل مغربی (Oenothera biennis L.) در دو منطقه ایران
عنوان انگلیسی
Effect of Glomus mosseae and Azospirillum lipoferum in Interaction with Nitrogen and Phosphorous Under Water Deficit on the Physiological Properties, Yield and Yield Components of evening primrose (Oenothera biennis L.)
عنوان به زبان دیگر
استاد راهنما
مدرس ثانوی، سیدعلی محمد -- پیردشتی، همت اله Modarres-Sanavy, Seyed Ali Mohammad -- -- Pirdashti, Hematollah
استاد مشاور
زند، بهنام -- طهماسبی، زین العابدین Zand, Behnam -- -- Tahmasebi, Zeynol-abedin
مقطع تحصیلی
دکترای تخصصی
دانشکده
کشاورزی
دپارتمان یا گروه
زراعت
رشته تحصیلی
زراعت
تاریخ دفاع
1397/9
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای جدول
دارای نمودار
تعداد صفحات
366
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 69 بار