پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
3649
عنوان فارسی
تاثیر کود اوره، ورمی کمپوست و آزوکمپوست بر صفات کمی و کیفی سه رقم ذرت شیرین تحت تنش خشکی در مرحله زایشی
عنوان انگلیسی
The Effect of Urea, Vermicompost and Azocompost on Quantitative and Qualitative Characteristicse of Three Sweet corn Cultivars under Water Deficit Strees at the Reptodactive Stage
عنوان به زبان دیگر
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
دانشکده
کشاورزی
دپارتمان یا گروه
زراعت
رشته تحصیلی
زراعت
تاریخ دفاع
1396/11
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای جدول
دارای نمودار
تعداد صفحات
138
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 62 بار