پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
3657
عنوان فارسی
ارزیابی تأثیر تنش شوری و خشکی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و علوفه ای و تعیین پروتکل جوانه زنی و شکست خواب بذر در گیاه پنیرباد (Withania coagulans L.)
عنوان انگلیسی
Evaluation of the effect of salinity and drought stress on morphophysiological and forage characteristics and determination of seed germination protocol and breaking of seed dormancy in Indian cheese maker (Withania coagulans L.)
عنوان به زبان دیگر
مقطع تحصیلی
دکترای تخصصی
دانشکده
کشاورزی
دپارتمان یا گروه
رشته تحصیلی
تاریخ دفاع
1397/9
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای جدول
دارای نمودار
تعداد صفحات
434
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 89 بار