پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
1204
عنوان فارسی
ارزیابی پاسخ به تنش خشکی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) از طریق مطالعه صفات فیزیولوژیکی و مولکولی در بخش جنوبی زاگرس
عنوان انگلیسی
Assessment of Physiological and Molecular traits of Quercus brantii Lindl. in response to drought stress in South Zagros region
عنوان به زبان دیگر
استاد راهنما
اکبری نیا، مسلم -- حسین پور، بتول Akbarinia, Moslem -- -- Hosseinpour, Batool
استاد مشاور
مدرس ثانوی، علی محمد -- سلامی، علیرضا Modarres Sanavi, Ali Mohammad -- -- Salami, Alireza
مقطع تحصیلی
دکترای تخصصی
دانشکده
دپارتمان یا گروه
جنگلداری
رشته تحصیلی
جنگلداری
تاریخ دفاع
1396/12
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای جدول
دارای نمودار
تعداد صفحات
163
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 85 بار