پیام خود را بنویسید
بارکد
شماره پایان نامه
1676
عنوان فارسی
پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی ترشیری شمال کوهپایه، شمال شرق اصفهان
عنوان انگلیسی
petrology and geology of tertiary volcanic rocks from north kuhpaye (NE of Esfahan)
عنوان به زبان دیگر
استاد مشاور
قربانی، محمدرضا Ghorbani, Mohammad Reza
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
دانشکده
علوم پایه
دپارتمان یا گروه
رشته تحصیلی
زمین‌شناسی پترولوژی
تاریخ دفاع
1386/10
زبان متن
فارسی
زبان چکیده
فارسی
انگلیسی
مشخصات ظاهری
دارای نمودار
دارای تصوير
دارای جدول
تعداد صفحات
102
واژه‌های کلیدی به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به زبان دیگر
فایل اصلی
اعضای دانشگاه تربیت مدرس با ورود نام کاربری و رمز عبور ایمیل دانشگاه دسترسی مجاز خواهند داشت.
ورود خودکار
دفعات مشاهده: 168 بار